Arus Kunjungan Kapal berdasarkan Pelayaran

No
Uraian
Satuan
2012
2013
2014
2015
2016
1
Pelayaran Luar Negeri
Unit
76
93
54
44
14
2
Pelayaran Dalam Negeri
Unit
1.889
1.992
1.468
1.465
332
3
Pelayaran Rakyat
Unit
11
9
11
9
0
4
Pelayaran Lain-lain
Unit
10
2
3
3
0
Total
Unit
1.986
2.096
1.536
1.521
346